Ødelæggelserne


Stormfloden gav meget store ødelæggelser


Stormfloden 13. november 1872 var den kraftigste og mest ødelæggende stormflod i Østersøen i nyere tid. Omkring 90 mennesker omkom, store del af især de lavtliggende sydlige dele af Lolland-Falster blev oversvømmet, huse ødelagte, og rigtig mange var husvilde op til den kommende vinter.


Skaderne var enorme, og over hele landet blev der startet indsamlinger til de vandlidte, som man på det tidpunkt omtalte de berørte mennesker. I løbet af december 1872 var der indsamlet mere end 1 mio. rigsdaler, hvilket svarer til omkring 2 mia. nutidskroner. Altså et virkelig stort beløb, der dækkede det umiddelbare behov for hjælp.

I de følgende afsnit gennemgås ødelæggelserne og skader i de berørte områder:

- Bornholm

- Køge

- Strandingerne langs de danske kyster

- Lolland

- Falster

- Fyn og Sønderjylland