Skaderne i Køge

Skader i Køge ved havnen og Køge Å


Køge lå til en vis grad i læ under stormfloden. Alligevel blev vandstanden målt til 2,5 til 3 meter over normalt. Det gav anledning til store oversvømmelser af Køge by, hvor kun området omkring kirken stod tilbage som en ø i det oprørte hav.


Ud over mange private huse, gik det ud over kalkbrænderiet, der lå yderst på havnen, gasværket, der lå ved stationen og ikke mindst papirfabrikken og flere møller, der alle lå nord for byen. Ejeren af papirfabrikken, købmand Jeppesen og ejeren af kalkbræderiet, kalkbrænder Jensen fik de største private tab i Køge.


Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Figuren ovenfor viser beliggenheden af de skadede huse i Køge på et moderne kort over byen. På kortet er områder, der ligger lavere end de 2,8 meter over normal vandstand, der blev målt under stormfloden, markeret med lyseblå farve. Som det ses, har store dele af Køge været oversvømmet, og kun den indre by omkring kirken blev friholdt. På kortet er kalkbræderiet angivet med et "k", og tilsvarende gasværket med et "g"