Skaderne på Bornholm

Stormfloden gav store skader på de bornholmske havne


Skaderne på de bornholmske havne var betydelig, faktisk de største i Danmark. Også byerne på nord- og østkysten fra Allinge i nord, over Gudhjem og Svaneke til Nexø i øst fik store skader, da de lå lige i skudlinjen for stormvejret.


Vandstanden langs kysterne nåede hele øen rundt op på 1,5 til 2 m over normalt, hvilket gav skader overalt i havne og fiskerlejer. Med orkanen fulgte meget høje bølger helt ind til kysterne på op til 8-10 meter. Og da havnene i sagens natur lå helt ud til havet, kunne ingen nok så solidt bygget beskyttelse holde på nord- og østkysten.


Værst gik det ud over Svaneke havn, hvor skaderne blev vurderet til 28.000 rigsdaler, eller 56 mio. nutidskorner, mens Allinge fik skader for 18.000 rigsdaler. I alt blev der udbetalt næsten 63.000 rigsdaler til genopbygning af havne og fiskerlejer på Bornholm.

Fotografiet til venstre er taget dagen efter stormfloden i Allinge havn. Overalt ses ødelæggelserne tydeligt. Købmand N. P. Grønbechs pakhus i baggrunden fik fuldstændigt smadret de nederste etager. I forgrunden ses skonnerten "Robert" fra Rønne, der lå i havnen og blev kastet over kajen og ind i husene langs havnen.


Figuren til højre viser beliggenheden af de skadede huse i Allinge, der var den by, der fik flest skader.  Skaderne kom først og fremmest fra bølgerne, der var op til 8-10 meter høje helt inde ved kysten. Og da mange huse i byerne lå langs havnene, var de særdeles udsatte.


Det er tydeligt, at de skadede huse lå i "1. række" langs kysten. I den sydlige ende af Allinge, langs Løsebækgade, forsvandt flere huse helt i bølgerne, og ejerne måtte mageskifte med kommunen og bygge nye huse lidt væk fra kysten.