Skaderne på Fyn og i Sønderjylland


Stormfloden ødelagde mange huse på Fyn og i Sønderjylland


Vandstanden under stormfloden var højest i den vestlige del af Østersøen, 3,0-3,5 meter. Til gengæld var stormen ikke så kraftig som ud for Falster, og nåede "kun" op på storm, 28 m/s. Det sydlige Fyn lå til en vis grad i læ for stormen og bølgerne, så skaderne var begrænsede i byer som Svendborg og Assens. Til gengæld gik det hårdt ud over de relativt lave småøer i det Sydfynske Øhavn. Øer, som Avernakø og Drejø, ligesom de større øer som Ærø og Langeland fik mange skader.


I alt druknede fire personer i det fynske område, en på Sydlangeland og en mor med tre børn ved Bøjden, hvis hus brød sammen om ørene på dem under stormfloden.


I Sønderjylland blev især Aabenraa, der ligger helt ud til kysten, stærkt beskadiget. Der findes ingen fotografier fra 1872, men på postkortet nedenfor ses Aabenraa under den noget mindre stormflod i 1904. Selv i 1904 var store dele af havneområdet totalt oversvømmet.


Den sønderjyske kyst rejser sig hurtigt fra kystlinjen, så de fleste steder blev kun havnene og husene langs havnen beskediget. Men de lavereliggende områder var stærkt udsatte. Og på Als omkom tre personer på den flade halvø Kegnæs syd for Als.