Strandingerne

En katastrofe for skibsfarten


Stormfloden i 1872 var en katastrofe for skibsfarten i Østersøen. Langt de fleste skibe i 1872 var gammeldags sejlskibe uden maskinkraft. Under en orkan var et sejlskib ilde stedt. Man mistede let styringen, og skete det, drev skibet med strøm og vind ind mod Østersøens østvendte kyster.


Hele kysten fra København og sydpå blev ramt af ulykkelige skibe. Det er anslået, at mere end 250 skibe strandede langs de danske kyster. Hertil kom de skibe, der strandede langs de svenske og tyske kyster. Samlet set er det anslået, at mere end 650 skibe enten strandede eller led havari under stormfloden.


Specielt Køge Bugt havde mange strandinger, som det ses på det samtidige kort til højre. Kortet viser stedet og navn for hvert enkelt strandet skib.


Selv på Bornholm strandede 20 skibe, hvoraf de 6 lå i en af de bornholmske havne under stormfloden.


Der udspillede sig en række dramatiske situationer ved disse strandinger med mange redningsaktioner. Læs om nogle af dem HER.


Rønne-fotografen Stöckel var på pletten dagen efter stormfloden, og han forevigede flere strandede skibe i nogle helt unikke fotografier. På fotografiet til venstre ses skonnerten "Robert" af Rønne, der strandede i Allinge havn på Bornholm. 


Til højre ses den engelske brig "Caledonia" knækket og kastet højt op på klipperne nord for Sandvig. I Allinge og Sandvig nåede bølgerne op på 8-10 meter helt ind under kysten. De var en vigtig årsag til, at de to skibe blev kastet så højt op i klipperne.