Stormfloden

Stormfloden 1872 


Stormfloden den 13. november 1872 var den kraftigste og mest ødelæggende stormflod i Østersøen i nyere tid. Med vandstande på op til 3,5 meter over normal vandstand, er den en af de få super-stormfloder i Østersøen gennem de sidste 1.000 år. En superstormflod i Østersøen har en maksimal vandstand på mere end 3 meter.
Vandstandene i Østersøen er målt siden 1826 i Travemünde i Nordtyskland. På figuren ses de højeste vandstande hvert år siden 1826. Vandstanden i 1872 var hele 1 meter højere end den næststørste stormflod i 1904.


Stormfloden i 1872 opstod som følge af en kollision mellem et langvarigt lavtryk over Nordtyskland og et højtryk over Norge og Sydsverige. Vinden kulminerede med regulær orkan på mere end 32 m/s i området omkring Møn og Lolland-Falster om morgenen den 13. november. Stormen blev usædvanlig langvaring med mere end 25 m/s i næsten et helt døgn.


Den orkanagtige vind pressede vandet vestpå gennem den vestlige del af Østersøen fra Bornholm og til den sønderjyske østkyst. Her nåede vandstanden op på rekordhøje 3,0-3,5 meter over normal vandstand. Det gav anledning til store oversvømmelser og store ødelæggelser af havne og huse over hele området.


Det er en udbredt misforståelse, at der i forbindelse med orkanen også var tale om et tilbageskvulp af vand hobet op i den østlige Østersø efter stormvejr fra vest i dagene op til stormfloden. Det er der ingen tegn på. I dagene op til den 12. november var vindforholdene i Østersøen rolige, og vandet fra de forrige dages blæsevejr fra vest var derfor allerede løbet ud af Østersøen inden stormfloden.