Orkanen, der skabte stormfloden

Orkanen, der skabte stormfloden


Stormfloden den 13. november 1872 skyldtes en langvarig storm til orkan fra nordøst mellem et omfattende lavtryk over Nordtyskland og et kraftigt højtryk over Norge og Sydsverige.


Efter en ret mildt begyndelse på november måned med blæsende vejr fra vest fulgte et par relativt stille dage, indtil meget kold luft fra det nordlige Sibirien trængte frem mod Danmark ned gennem Østersøen. Temperaturen faldt i hele området med 5-10 grader på kort tid.


Både lavtrykket syd for Østersøen og højtrykket nord for Østersøen udviklede sig kraftigt i løbet af den 12. november. Resultatet var, at nordøsten-vinden over Østersøen tiltog dramatisk, og nåede op på orkanstyrke, mere end 32 m/s om morgenen den 13. november.


Orkanen var ikke bare usædvanlig kraftig, den var også meget langvarig. Området øst for Falster blev hårdest ramt, og her varede stormvejret næsten 24 timer i træk. Det gav gode betingelser for at både vandstanden og bølgerne kunne udvikle sig til rekordhøjder i området.


Siden 1872 har meteorologerne forsøgt at rekonstruere vejret ud fra de sparsomme data fra perioden. Her ses rekonstruktionen af vejrkortene fra den 12. og 13. november fra bogen om stormfloden 1872. Læs mere om orkanen HER.

Ludvig August Colding (1815-1888)


I 1872 fandtes ikke mange rutinemæssige observationer af vejr og vandstande i Europa. I Danmark blev de første rutinemæssige observationer etableret i årene efter 1873.


Heldigvis var der en dygtig stadsingeniør i København, L. A. Colding, som interesserede sig for strømningsforhold i vand og sammenhængen med vejret. Umiddelbart efter stormfloden indsamlede han observationer af vejr og vandstande fra det meste af Europa. Han udgav i 1881 en omfattende afhandling om stormfloden i 1872. 


Vi er derfor i stor gæld til L. A. Colding for at have indsamlet det materiale, vi i dag har om vejret og vandstandene i Danmark under stormfloden.