Vandstande og bølger

Vandstande og bølger i Østersøen


I dag har vi omfattende data til vore rådighed, ofte hvert minut, 24 timer i døgnet og en meget kraftig computer-teknologi til at se ind i fremtiden. Det betyder, at vi kan beregne både vind og vandstande med stor præcision minut for minut under stormfloder.


Der har gennem de senere år været gjort en række forsøg på at genskabe stormfloden i 1872 ved hjælp af moderne teknologi, men det er besværliggjort af de få og spredte data, der eksistrer fra stomfloden, på trods af Coldings store indsamlingsarbejde efter stormfloden.


Vandstande 13. november 1872


De maksimale vandstande langs de danske kyster er vist på figuren nedenunder baseret på målinger fra stormfloden. De højeste vandstande rækker fra små 2 meter i øst ved Bornholm til 3,5 meter ved Sønderjyllands østkyst. 


Bølgerne 13. november 1872


Figuren nedenfor viser en rekonstruktion af bølgehøjderne den 13. november 1872 beregnet med DMI's operationelle bølgemodel for Østersøen. 


Beregningen viser bølgehøjder op til 8-10 meter oven på vandstanden, der i forvejen var forhøjet på grund af orkanen fra nordøst. De højeste bølger ses ved Bornholms nordkyst med bølger helt op til 10 meter ved Allinge på Bornholms nordspids. Men også området øst for Møn var hårdt ramt. Derimod havde den vestlige del af Østersøen "kun" bølger på 3-6 meter, men oven på en stærkt forhøjet vandstand på op til 3-3,5 meter.