Snedker Peder Jensen, Bornholm

Snedker Peder Jensen fik ingen medalje


Under stormfloden udspandt der sig en række dramatiske episoder på Bornholm, ikke mindst i forbindelse med de mange strandinger. To episoder blev omtalt i aviserne. 


Den første beskrev redningen af mandskabet fra den russiske skonnert "Olga Maria". I Bornholms Avis fra 19. november 1872 kan man læse følgende:

"Det lykkedes endog at redde Mandskabet fra en russisk skonnert, der drev ind ved Bobbeaaen (nord for Gudhjem), ved at en Mand fra Gudhjem (Snedker Peder Jensen) løb ud i den frygtelige Brænding og efter flere forgjæves Forsøg fik sat et Toug, der kastedes ud fra Skonnerten, medens han selv reves omkuld af Bølgerne og i næsten livløs Tilstand blev trukken iland."


Snedker Peder Jensens heltegerning gav dog ikke anledning til en kongelig nådesbevisning.


"En sørgelig død ved Randløve Skaar"


Et par dage tidligere kunne man i Bornholms Avis 16. november 1872 under overskriften "En sørgelig død ved Randkløve Skaar" læse følgende beretning om den svenske skonnert "Lord"s forlis:

"I Formiddags mellem Kl. 11 og 12 indstrandede under denne orkanagtige østlige Storm en Skonnert lidt Syd for Randkløve Skaar (syd for Gudhjem). I det samme Øieblik, Strandingen skete, kæntrede Skibet. Da nogle Folk fra Søgaarden strax kom løbende dermed, saa de kun een Mand klamrende sig fast til en Klippe, der dog stadig blev overskyllet af den voldsomme Sø. I det han fik Øie paa dem fra Land strakte han Armene imod dem og vinkede, dog i det samme Nu kom der 2 a 3 uhyre Styrtesøer og rev ham bort. Han saaes derpaa ikke mere."