Niels Andersen og Søren Sørensen, Stevns klint

"Her gjælder det om at handle ...", Niels Andersen, Stevns


Ud for Stevns 40 m lodrette klint udspandt der sig en spektakulær redningsaktion af besætningen på den norske tremastede bark "Atlas", der strandede ud for landsbyen Tommestrup. Mens mandskabet på "Atlas" kæmpede for deres liv i de 6-8 m høje bølger og en kraftig brænding for foden af klinten, stod en flok stevnsboere oppe på klinten og diskuterede, hvad man skulle gøre. Så udbrød den 40-årige Niels Andersen, ifølge beskrivelsen i Stevns Avis: 


”Her gjælder det om at handle, ikke om at snakke, lad mig faae et Reb om Livet og saa i Guds Navn”. Herefter vovede han sig ned ad klinten på en stige, og flere fulgte efter.

"Her hang de snarere end stod, thi hvert Øieblik berøvede de voldsomme Søer dem Fodfæstet, men desuagtet fik de Tag i de efterhaanden paa Tømret indskyllede Skibbrudne, der saa ad Stigen kom paa Land med Undtagelse af Baadsmanden, som kvæstedes mellem nogle Planker og døde."


Niels Andersen og hans hjælper Søren Sørensen fik senere en redningsmedalje med ret til at bære samme.

Bønderne på Stevns var ikke uvante med at færdes på stiger på klinten. Det var deres eneste mulighed for at fiske fra stranden ud for Stevns Klint. Dette postkort fra 1920'erne viser deres besværlige adgang til Østersøen og en fiskerbåd hængt op på klinten i sikkerhed for bølgerne.