Skibsbygger Flindt, Køge

Skibsbygger Flindt - Køges store helt


I Køge var særlig kalkbrænderiet ved havnen truet af oversvømmelse. Her boede kalkbrænderen og hans gravide kone. Heldigvis boede skibsbygger Flindt ikke langt derfra. Om begivenheden skrev Køge Avis:

"Man vidste, at Huset var omringet af den fraadende Sø paa et meget udsat Punkt, og man vidste tillige, af Konen ventede sin Nedkomst. Da gik Skibsbygmester Flindt til Rors i sin Jolle, og Aarerne vare straks bemandede. ... saa roede de ind over Havnepladsen til Kalkbrænderhuset. Vandet stod op til Vinduerne, men Døren var godt tæt, og der var næsten intet Vand løbet ind i Stuen endnu. Saa aabnede de Døren, og Vandet styrtede ind, fyldte Stuen og slog Væggen ud. ...


Redningsforsøget var en kæk Handling og udført i rette Tid; ikke ret længe efter var Huset en Ruin, ... Den stakkels Kvinde blev forsigtig baaret ud i Fartøjet. Hendes brave Redningsmænd trak Stortrøjerne af og dækkede hende til med, og da Familien var bleven anbragt i Jollen, gik Flindt og hans Folk ved Siden af denne i Vand til højt op paa Livet og trak den hen over Pladsen, medens de værgede den for den Masse Brædder, Tømmer og andet Vraggods, der tørnede imod dem alle Vegne."

Efter denne kraftpræstation måtte Flindt og hans mandskab holde pause, og andre overtog. Senere gik de igang igen, og de reddede blandt andet møller Bech og familie fra møllen, der lå lavt ved kysten nord for Køge.


Flindt fik for sin indsats en en kongelig nådesbevisning og nogle år senere også dannebrogsmændenes hæderstegn.